UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 396 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie Panu Andrzejowi Tymeckiemu"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec12
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec9
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0