UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 393 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie Pani Jolancie Abłam"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty28
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj13
6 Czerwiec11
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0