UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 388 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie - Pani Marty Jaworskiej-Kret ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty12
3 Marzec12
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0