UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 386 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dabrowskiego w Olsztynie - Pani Aleksandry Marty Bońkowskiej ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0