UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 385 z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie - Pani Tamary Marii Janickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec11
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0