• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.285.2019 Wniosek - ewidencja stowarzyszeń i klubów sportowych"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty26
3 Marzec9
4 Kwiecień15
5 Maj15
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0