UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 2 sierpnia 2019 roku."
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty16
3 Marzec18
4 Kwiecień21
5 Maj13
6 Czerwiec23
7 Lipiec16
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0