UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 377 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania Stron związanych z zakończoną inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul.Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)""
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec11
8 Sierpień20
9 Wrzesień21
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0