• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1334.271.2019 Wniosek - ul. Partyzantów 64 - informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec7
4 Kwiecień24
5 Maj16
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0