UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 373 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0