UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dolnej w Olsztynie, na której urządzony został dojazd do działki 126-227/3, przeznaczonej pod zabudowę usługową (funkcje usługowe nieuciążliwe, handel) lub mieszkalno-usługową."
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień18
5 Maj8
6 Czerwiec19
7 Lipiec9
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0