UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Olsztynie przy ul. Żeromskiego 33."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień19
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień11
9 Wrzesień12
10 Październik27
11 Listopad13
12 Grudzień0