UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonej poniżej oferty można składać do dnia 7 sierpnia br. na adres ngo@olsztyn.eu"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0