UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 354 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 17 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0