UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Gminy Olsztyn, które odbyły się w dniu 12 lipca 2019 roku."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty17
3 Marzec19
4 Kwiecień20
5 Maj11
6 Czerwiec19
7 Lipiec18
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0