UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 346 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie – Pani Joanny Marzeny Smólczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0