UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 16."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0