UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 341 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – Pana Jacka Sokołowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec10
7 Lipiec12
8 Sierpień8
9 Wrzesień9
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0