UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość zabudowaną boksami garażowymi wraz z gruntem do obsługi garaży, przeznaczoną do sprzedaży (nieruchomość zabudowana) i oddania w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat (grunt do obsługi), w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w obrębie 16 m. Olsztyna przy ul. Zamenhofa."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0