UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 330 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie – Pana Rafała Niestępskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec11
8 Sierpień3
9 Wrzesień7
10 Październik14
11 Listopad16
12 Grudzień2