UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 330 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie – Pana Rafała Niestępskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec16
4 Kwiecień15
5 Maj17
6 Czerwiec17
7 Lipiec6
8 Sierpień7
9 Wrzesień8
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0