UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 326 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie – Pana Kamila Choroszko ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty14
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0