UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 321 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie – Pani Marty Jaworskiej-Kret ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty15
3 Marzec11
4 Kwiecień11
5 Maj12
6 Czerwiec11
7 Lipiec14
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0