UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 312 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie – Pani Soni Jadwigi Hamery ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec17
4 Kwiecień18
5 Maj10
6 Czerwiec33
7 Lipiec11
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0