UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 311 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 32 w Olsztynie – Pani Moniki Marioli Chaberek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec13
4 Kwiecień13
5 Maj10
6 Czerwiec11
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0