UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 308 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie – Pani Małgorzaty Aidy Bigus ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec11
7 Lipiec13
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0