UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 307 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie – Pani Moniki Gąsiorowskiej-Achour ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj12
6 Czerwiec9
7 Lipiec4
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0