UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 303 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego nr 5 w Olsztynie – Pani Marty Pedyry-Burakiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty5
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj5
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0