• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.250.2019 Wniosek - skan decyzji o pozwoleniu na budowę nr II-656/2017"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec33
8 Sierpień22
9 Wrzesień9
10 Październik13
11 Listopad18
12 Grudzień11