UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 287 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty22
3 Marzec14
4 Kwiecień17
5 Maj14
6 Czerwiec13
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0