UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 281 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zbycia przez Gminę Olsztyn akcji w spółce Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj14
6 Czerwiec10
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0