UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty19
3 Marzec29
4 Kwiecień24
5 Maj13
6 Czerwiec29
7 Lipiec22
8 Sierpień8
9 Wrzesień23
10 Październik23
11 Listopad19
12 Grudzień4