UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Baza teleadresowa organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty23
3 Marzec31
4 Kwiecień17
5 Maj15
6 Czerwiec23
7 Lipiec16
8 Sierpień7
9 Wrzesień18
10 Październik29
11 Listopad14
12 Grudzień5