UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 279 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Olsztyńskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty37
3 Marzec29
4 Kwiecień17
5 Maj20
6 Czerwiec21
7 Lipiec23
8 Sierpień13
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0