• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.241.2019 Wniosek - schemat wewnętrznej linii zasilania"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec9
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0