• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.240.2019 Wniosek - lista zatwierdzonych opraw oświetleniowych"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec6
4 Kwiecień17
5 Maj16
6 Czerwiec10
7 Lipiec22
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0