• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.232.2019 Wniosek - udostępnianie warstw w ogólnodostępnym formacie przestrzennym wektorowym"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec6
4 Kwiecień13
5 Maj14
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0