• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.226.2019 Wniosek - zadłużenie i koszty obsługi zobowiązań dłużnych ponosz. przez Miasto"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec11
4 Kwiecień14
5 Maj21
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0