• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 264 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna" nr POIS.02-01.00-00-00001/18"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0