UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 261 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec15
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0