UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 255 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian osobowych w składzie Zespołu do spraw ekonomii społecznej w Olsztynie powołanego Zarządzeniem Nr 279 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2017 r."
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty18
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec14
8 Sierpień6
9 Wrzesień11
10 Październik12
11 Listopad12
12 Grudzień0