UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Monitoring "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Olsztyna do roku 2020" - za rok 2018"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty24
3 Marzec28
4 Kwiecień15
5 Maj10
6 Czerwiec27
7 Lipiec16
8 Sierpień12
9 Wrzesień20
10 Październik32
11 Listopad15
12 Grudzień5