UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 252 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty32
3 Marzec16
4 Kwiecień14
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0