• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Halina Zaborowska-Boruch za rok 2018"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty39
3 Marzec21
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0