• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Grażyna Barbara Kucharska za rok 2018"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty6
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj11
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0