UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.220.2019 Wniosek - dofinansowanie projektów dotyczących rynku pracy"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec17
4 Kwiecień11
5 Maj18
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0