UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 249 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom miejskich instytucji kultury"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec38
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0