UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 247 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do dz.59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary - Malewskiej "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty13
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec11
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0