• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/155/19 w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty13
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0