• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/154/19 w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w roku szkolnym 2019/2020"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty17
3 Marzec20
4 Kwiecień12
5 Maj14
6 Czerwiec13
7 Lipiec18
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0